پزشکان

دکتر اللهیاری

دکتر محمدرضا الهیاری

آدرس مطب:ارومیه خیام شمالی کوچه خانباباخان ساختمان پزشکان شماره 64 طبقه 10
تلفن:32232470-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید: بیمارستان دکتر صولتی-عارفیان-امام رضا

دکتر صولتی

دکتر فریدون صولتی

آدرس مطب : ارومیه بیمارستان دکتر صولتی
تلفن : 3222677-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی


دکتر زاهدی

دکتر صلاح الدین زاهدی

آدرس مطب: ارومیه میدان امام حسین بالای داروخانه دکتر فرازجو
تلفن : 32242404-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید: بیمارستان دکتر صولتی -امام خمینی – آذربایجان

دکتر قندیلی

دکتر لطیف قندیلی

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام خیابان طرزی ساختمان پزشکان طبقه 3
تلفن : 32227332-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نمایید : بیمارستان دکتر صولتی – بیمارستان آذربایجان – بیمارستان امام خمینی – بیمارستان عارفیان

دکتر افراسیابی

دکتر رضا افراسیابی

آدرس مطب : ارومیه خیام شمالی کوچه خانباباخان ساختمان خیام
تلفن : 32226683-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نمایید : بیمارستان دکتر صولتی

دکتر خوبهی

دکتر سیامک خوبهی

آدرس مطب : ارومیه خیابان مدنی جنب بانک ملی ساختمان جم طبقه 2
تلفن : 32227661-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نمایید : بیمارستان دکتر صولتی – بیمارستان شفا

دکتر بهروز

دکتر سامران بهروز

آدرس مطب : ارومیه خیابان سرداران کوچه خانباباخان ساختمان لقمان حکیم طبقه3 واحد 32
تلفن : 32241881 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی – بیمارستان عارفیان

دکتر پرورش

دکتر احمد پرورش

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام جنب خیابان طرزی روبروی بانک رفاه ساختمان پزشکان طبقه 2
تلفن:2220881-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی– آذربایجان

دکتر فوقی

دکتر غلامرضا فوقی

آدرس مطب : ارومیه خیابان سرداران مجتمع سبحان 3 طبقه 2
تلفن : 32227877- 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نمایید : کل بیمارستان های سطح شهر ارومیه

دکتر احمدی

دکتر شیوا احمدی

آدرس مطب:ارومیه خیابان خیام شمالی کوچه خانباباخان مجتمع پزشکی مداین پلاک 58
تلفن : 32242707 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی-آذربایجان-شفا

دکتر اسدی افشار

دکتر میترا اسدی افشار

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام شمالی کوچه خانباباخان ساختمان لقمان حکیم طبقه 1 واحد 15
تلفن : 32242564 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی – بیمارستان آذربایجان – بیمارستان عارفیان

دکتر شفقی

دکتر نرمین شفقی

آدرس مطب : ارومیه خیام شمالی ساختمان پزشکان دی جنب آموزش و پرورش
تلفن : 32238568-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی–آذربایجان–شفا–عارفیان

دکتر نانبخش

دکتر فریبا نان بخش

آدرس مطب: ارومیه- خیابان خیام شمالی- ک خانباباخان- ساختمان خیام ط 2
تلفن: 32220356 - 044
متخصص IUI و IVF


دکتر نوذر نژاد

دکتر رسول نوذرنژاد

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام جنب پاساژ ستارخان طبقه 3
تلفن : 32227443 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی – بیمارستان آذربایجان

دکتر انتظاری

دکتر علی اکبر انتظاری

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام خیابان طرزی ساختمان پزشکان
تلفن : 32232974 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان صولتی

دکتر قزوینی

دکتر شهرزاد قزوینی

آدرس مطب: ارومیه میدان امام حسین بالای داروخانه دکتر فرازجو
آدرس مطب : ارومیه خیابان امینی روبروی استانداری کوی نعمتی پلاک 9
تلفن : -

دکتر درخشانی

دکتر داریوش درخشانی

آدرس مطب : ارومیه جارچی باشی بیمارستان شهید عارفیان بخش ICU
تلفن : 329349 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان صولتی – بیمارستان شفا – بیمارستان سیدالشهدا

دکتر طاهری

دکتر جمشید طاهری

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام شمالی کوچه خانباباخان
تلفن : ــــــــــ
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی – بیمارستان آذربایجان

دکتر شریفی

دکتر نورالدین شریفی

آدرس مطب: ارومیه- بلوار ارشاد بالاتر از بیمارستان امام خمینی (ره) ساختمان پزشکان نور
تلفن: 33480172 - 044دکتر خدایی

دکتر کریم خدایی

تلفن : 32233382-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید: بیمارستان دکتر صولتی -امام خمینی – آذربایجاندکتر محمودی

دکتر محمد حسین محمودی

آدرس مطب : ارومیه خیام شمالی کوچه خانباباخان ساختمان اندیشه
تلفن : 32224137-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی– بیمارستان عارفیان

دکتر نصیری

دکتر بهروز نصیری

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام ساختمان پزشکان نصر رازی
تلفن : 32222219 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان صولتی – بیمارستان شفا – بیمارستان سیدالشهدا

دکتر رحیمی راد

دکتر محمدحسین رحیمی راد

آدرس مطب: ارومیه- خیابان سرداران کوچه خان بابا خان مجتمع سرداران
تلفن: 32241478 - 044دکتر بوکانی

دکتر محمد خالد رضایی بوکانی

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام کوچه صنایع دستی ساختمان پزشکان رازی
تلفن : 32233053-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی – بیمارستان آذربایجان

دکتر انعامی مقدم

دکتر ایرج انعامی مقدم

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام شمالی خانباباخان مجتمع ایران مهر طبقه اول
تلفن : 32236318-044دکتر نیافر

دکتر رامین نیافر

آدرس مطب : ارومیه خیام شمالی ساختمان پزشکان نور طبقه زیر زمین
تلفن : 32240820-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت مینماید : بیمارستان دکتر صولتی- بیمارستان عارفیان - بیمارستان ارتش

دکتر فروغی پور

دکتر عباس فروغی پور

آدرس مطب : ارومیه آزمایشگاه بیمارستان دکتر صولتی
تلفن : 32222525-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی – بیمارستان امام رضا

دکتر صراف زاده

دکتر حمید صراف زاده

آدرس مطب:ارومیه خیابان حسنی روبروی فروشگاه رفاه ساختمان پزشکان صدر
تلفن: 32241372- 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید:بیمارستان دکتر صولتی- امام رضا

دکتر خالد محمودزاده

دکتر خالد محمودزاده

آدرس مطب : ارومیه خیابان مدنی جنب آزمایشگاه دکتر میلانی بالای داروخانه دکتر اخوان
تلفن : 32233668-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی _ بیمارستان آذربایجان

دکتر معصومی

دکتر فریدون معصومی

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام شمالی کوچه خانباباخان ساختمان ایران مهر طبقه دوم
تلفن : 32245283-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی – بیمارستان امام رضا – بیمارستان آذربایجان

دکترمیرزا طلوعی

دکتر فردین میرزا طلوعی

بلوار ارشاد ساختمان نور
تلفن : 33449762-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید:بیمارستان دکتر صولتی- امام خمینی


دکترهروی

دکتر محمد هروی

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام شمالی روبروی داروخانه دکتر فتاح پور ساختمان پزشکان طبقه همکف
تلفن : 32234161 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان آذربایجان

دکتر سقط فروش

دکتر حسن سقط فروش

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام شمالی کوچه خانباباخان ساختمان پزشکان خیام
تلفن : 32232784 - 044
دکتر محمدی فلاح

دکتر محمدرضا محمدی فلاح

آدرس مطب: ارومیه- خیابان خیام شمالی -روبروی داروخانه دکتر فتاح پور- ط 3
تلفن: 32220014 - 044


دکتر صمدزاده

دکتر سعید صمدزاده

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام شمالی کوچه اول ساختمان خیام
تلفن : 32227728 - 044


دکتر فرشید

دکتر بهمن فرشید

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام جنب بانک ملت ساختمان مجتمع پزشکی
تلفن : 32229968-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی